:: คนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอ ::
:: ดัง พันกร ::

เสียงจากลม เพียงแค่พัดผ่าน
ก็กรีดหัวใจซะแทบขาด
เหวาจับใจ ไม่มีอะไรสักอย่าง
จะหลอบหัวใจที่ยับเยิน

รู้ไว้เถอะ ว่าเธอ...ทำดีที่สุดแล้ว
ทุ่มเททุกอย่างให้ไป
แต่ไม่มีอะไรให้เหลือเลย

และตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีใครแล้ว
เหลือเพียงตัวเองที่เจ็บปวดคนเดียว
เจ็บก็ต้องจำไว้ แต่ก็แค่จำไว้
ถึงแล้วเวลาที่ต้องยอมรับ
ว่าคนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอ

รักจากเธอ เขาไม่สัมผัส
ไม่มีวันได้เจ้าใจ
ให้เท่าไหร่ ได้เพียงความว่างเปล่า
เพราะว่าเขาไม่ต้องการ

รู้ไว้เถอะ ว่าเธอ...ทำดีที่สุดแล้ว
ทุ่มเททุกอย่างให้ไป
แต่ไม่มีอะไรให้เหลือเลย

และตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีใครแล้ว
เหลือเพียงตัวเองที่เจ็บปวดคนเดียว
เจ็บก็ต้องจำไว้ แต่ก็แค่จำไว้
ถึงแล้วเวลาที่ต้องยอมรับ
ว่าคนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอ

รู้ไว้เถอะ ว่าเธอ...ทำดีที่สุดแล้ว
ทุ่มเททุกอย่างให้ไป
แต่ไม่มีอะไรให้เหลือเลย

และตั้งแต่วันนี้ จะไม่มีใครแล้ว
เหลือเพียงตัวเองที่เจ็บปวดคนเดียว
เจ็บก็ต้องจำไว้ แต่ก็แค่จำไว้
ถึงแล้วเวลาที่ต้องยอมรับ
ว่าคนที่เขาวาดไว้ไม่ใช่เธอ

 

 ณ. ตอนนี้เพลงนี้ดูจะตรงกับ Lift ของ " รั่ว " มากที่สุด

edit @ 12 Apr 2008 17:41:15 by Easy in Life

Comment

Comment:

Tweet